Veiligheid op school

Geef voorrang aan veiligheid! Het heeft gesneeuwd, je wil naar beneden maar de trap is spiegelglad... Wat zou je doen? Iedereen is ongetwijfeld al in een gevaarlijke situatie terecht gekomen. Op school is de werkgroep veiligheid voortdurend bezig met het vermijden of verhelpen van eventuele risico’s. Kan het gevaar niet vermeden worden dan moeten we ons eerst gezamenlijk (bv. een put afschermen) of individueel (bv. veiligheidsbril) beschermen. Tenslotte waarschuwen we waar nodig voor risico’s met pictogrammen. Heb je ergens een onveilige situatie gezien of heb je vragen of opmerkingen dan kan je terecht bij Mr. Corneillie of iemand van de werkgroep.

Andere thema’s voor de werkgroep veiligheid:

  • Jaarlijkse fietscontrole door de politie (winnaars ticket Kinepolis: Xander Deman 1A2, Lamon Triestan 6Vz2, Gauban Emile 5STW1 en Deschietere Silke 6STW3)
  • Veilige nutsvoorzieningen op school (keuringen installaties)
  • Veilige Laboratoria en omgang met reagentia
  • Draaiboek voor crisissituaties
  • Novembermaand = evacuatiemaand! Oefening op evacuatie
  • Deelname aan een project van verschillende universiteiten tegen cyberpesten: www.FriendlyAttac.be

Schoolfietsroutekaart Anzegem:

Hier vind je een veilige en snelle manier om vanuit verschillende steden of dorpen naar Anzegem te fietsen!

Aankoop Defibrillator:

    

Wat is een defibrillator of AED?

Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen.

Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen. Het toestel bepaalt zelf of een elektrische schok het slachtoffer kan helpen. Kan een schok niet helpen, dan schokt het toestel niet. Het is dus onmogelijk om het toestel verkeerd of onnodig te gebruiken.

Een AED is heel eenvoudig te bedienen. Iedereen kan binnen een paar uur leren reanimeren en omgaan met een AED. De AED is een belangrijk apparaat bij de eerste hulp na een hartaanval, maar vervangt niet de gewone reanimatie. Die is nog altijd nodig om zuurstof toe te dienen en rond te sturen, anders raken de hersenen beschadigd. Ook om de tijd te overbruggen tot de AED er is, is reanimatie nodig. Een AED is een dus een hulpmiddel bij de reanimatie, het kan reanimatie in geen geval vervangen of overbodig maken.

Bron: RODE KRUIS, Automatische externe defibrillator, internet, 2016 (http://hartveilig.rodekruis.be/hartveilig.net?id=3291)

   
© 2014 Sint-Vincentius Kerkstraat 86 8570 Anzegem Tel.: 056 69 45 30 info@vincentiusanzegem.be

PRIKBORD