Je talent krijgt alle kansen!

In het Sint-Vincentiusinstituut krijg je als leerling(e) alle kansen om te leren en je persoonlijkheid te ontwikkelen. In navolging van Vincentius à Paulo reiken we je de hand en doen we al het mogelijke om je te helpen jouw talenten te ontplooien. Bij ons kan je leren in een open, familiale en gemoedelijke sfeer. Door het scheppen van een zorgzame en veilige leeromgeving krijg je als leerling(e) de ruimte om de nodige kennis, vaardigheden en attitudes te verwerven en je als persoon te ontwikkelen. Onze landelijke ligging, de beschikbare ruimte en het ons omringende groen bevorderen het aangenaam leef- en leerklimaat dat hier heerst. Heel wat buitenschoolse activiteiten dragen bij tot de sociale vorming. Het opnemen van verantwoordelijkheid, respect voor elkaar, samenwerken, eerlijkheid en weerbaarheid zijn waarden en vaardigheden die zowel in als buiten de lessen worden meegegeven.
Onze leerlingenbegeleiding is volledig geïntegreerd in de werking van de school. Via de principes van het herstellend handelen bieden we de leerlingen een kans tot open en verbindend communiceren. Waar mogelijk bieden we hiermee een alternatief voor het systeem van straffen en belonen. We beogen maximale betrokkenheid van de ouders door een open communicatie. Samen met eventuele andere externe zorgverleners gaan we op zoek naar de begeleiding die zoveel mogelijk kansen biedt voor elke leerling(e).

Directeur