overzicht leerbegeleiding

De eerste leerbegeleiding gebeurt door de leerkracht tijdens de les.

Een tweede stap in de leerbegeleiding is het aanraden van avondstudie. Zo kunnen leerlingen aan hun studiehouding werken. De opvoeders kunnen helpen om de planning in de agenda op te volgen.

Soorten studie:

  • Studie start om 17 uur
  • Busstudie - Korte studie tijdens het wachten op de komst van de bus
  • Studie tot 17.55 uur
  • Studie tot 18.45 uur

Meer info over de avondstudie.

Leerbegeleiding is ook de leerling LEREN leren.

In het klassenuur werkt de klassenleraar met de leerlingen aan “leren leren”. In de eerste en tweede graad krijgen de leerlingen via een werkbundel tips hoe ze best te werk gaan.

Individuele leerbegeleiding is er ook via GOK. (Gelijke OnderwijsKansen)

Voor wie extra hulp en ondersteuning nodig heeft, is er nog:

  • De workshop Nederlands
  • De workshop Frans
  • De oefenklas wiskunde