Onthaal

Je gaat naar 1A of 1B:

In de loop van de zomervakantie krijg je samen met je ouders een uitnodiging voor een eerste kennismaking op het einde van de maand augustus. Dan stellen we je nieuwe leerkrachten en opvoeders voor en maken je wegwijs op onze school. Je eerste schooldag begint op de eerste lesdag van september om 8.30 uur. Je doet de hele voormiddag activiteiten die je laten kennismaken met je nieuwe school, je klasgenoten, je klassenleraar. De volgende dag beginnen de eerste lessen.

Je bent een nieuwe leerling van het 2de tot het 7de jaar:

Als je nieuw bent, nodigen we je al uit op de eerste lesdag van september om 11u30 voor een eerste contact en rondleiding door de opvoeders. Een dag op onze campus.

Je bent leerling van het 2de tot het 7de jaar:

Je start op de eerste lesdag van september om 13.05 uur met onthaal door de klassenleraar.

Maaltijden

Wie op school eet, kan kiezen tussen een volledig middagmaal (soep, hoofdgerecht en dessert), belegd broodje (beleg en groenten naar keuze) of een lunchpakket met eigen drankje. Het menu kan je vinden op de website. Menu.

Boeken

Bij je inschrijving krijg je een bestelformulier voor boeken en kledij (praktijk- en sportkledij). De lijsten met een richtprijs staan ook op de website. Wij staan in voor alle bestellingen. Op het einde van de vakantie krijg je een uitnodiging om de boeken tegen contante betaling of betaling via bankkaart af te halen. Je hebt de gelegenheid om praktijk- en sportkledij te passen tijdens de eerste les. Als je handboeken tweedehands koopt van iemand van een hoger jaar, maak je natuurlijk zelf de afspraken.
boekenlijst
praktijk- of turnkledij

Opvoeders

Heb je een vraag, is er een probleem? Je kan altijd bij de opvoeders terecht. Bij ons zijn er graadopvoeders & opvoeders die praktische afspraken met je maken of je begeleiden. Regelmatig zorgen zij samen met de andere opvoeders voor animatie op de speelplaats in overleg met de leerlingen: spelletjes, muziek, sport, dag van de jeugdbeweging, halloween, carnaval, buitenpicknick, ….

De verantwoordelijke graadopvoeders zijn: voor de eerste graad mevr. Descheemacker, voor de tweede graad mevr. Declercq en voor de derde graad mr. Velghe.

Contacten

We brengen jou en je ouders via mail op de hoogte van sportdagen, proefwerkregelingen, uitstappen, oudercontacten, ...

Resultaten van toetsen, groepswerk, permanente evaluatie, e.d. komen in de schoolagenda terecht of kan je raadplegen via Schoolware voor ouders. Vóór de herfst- en paasvakantie krijg je een tussentijds rapport. Er is een oudercontact voorzien eind oktober, december en juni. Voor het eerste en het zesde jaar is er een extra oudercontact i.v.m. studiekeuze. Als je een dringend probleem hebt, kan je tussendoor de school contacteren via de leerlingbegeleider, de klassenleraar, de graadopvoeder of de zorgcoördinator. Als het nodig is, neemt de school zelf contact op met je ouders.

Schoolrekening

Het schooljaar telt heel wat extra activiteiten binnen en buiten school. Ze kaderen steeds binnen de leerplandoelstellingen of de vakoverschrijdende eindtermen. De kosten worden aangerekend op de schoolrekening. We sturen de schoolrekening vier maal per jaar mee (herfst-, kerst-, paas- en zomerrekening). Contactgegevens

Leerlingenbegeleiding

Mevr. Bruyneel is de leerlingbegeleidster van de 1ste en de 2de graad.
Mevr. Noteboom is de leerlingbegeleidster van de 3de graad.

De Cel Leerlingenbegeleiding “de zandloper” bestaat uit een team van leerkrachten en graadopvoeders dat wekelijks overlegt met de directeur en het CLB. Ze bespreken de hulpvragen en zoeken naar een gepaste oplossing of begeleiding. Het CLB voor onze school is: Centrum voor leerlingenbegeleiding Weimeersen, Zuiderlaan 42, 8790 Waregem, telefoon 056/60 23 93. De contactpersoon is mevr. Verhaegen.

Leerbegeleiding

We vinden het belangrijk dat je aan een goede leerhouding werkt. We willen je daar graag bij helpen. Binnen ieder vak geeft elke leerkracht studietips.

Vanaf de eerste graad krijg je bovendien van je klassenleraar begeleiding in het klassenuur. We testen je in het begin van het eerste jaar ook op je basiskennis taal en wiskunde. Als het nodig is, kan je een workshop Nederlands of Frans volgen of naar de oefenklas wiskunde gaan.

In de tweede graad bieden we bij een aantal richtingen extra leerbegeleiding aan in het vak leeratelier. Daarin leer je plannen, organiseren, structureren of jezelf bijsturen. Je kan ook terecht in een workshop Nederlands of Frans of je kan je wiskunde en je wetenschappen bijspijkeren in de oefenklas. Of jij nood hebt aan deze extra leerkansen, beslissen je leerkrachten op basis van je resultaten en een leermotivatietest.

In de derde graad is er vooral aandacht voor individuele leerbegeleiding. Leerbegeleiding

Zorg

In de eerste graad passen de leerkrachten heel wat zorgmaatregelen toe in de les voor alle leerlingen van de klas.

Als je nood hebt aan nog meer zorg, dan kijken we samen met jou, je ouders en het zorgteam welke extra maatregelen we kunnen nemen. We voorzien zorg op maat en dat bundelen we dan in een handelingsplan dat bij iedere klassenraad geëvalueerd wordt.

Hebben je ouders hierover nog vragen, dan kunnen ze steeds terecht bij onze zorgcoördinator mevr. Maes.
Zorg

EHBO

Mevr. Capoen is de EHBO-verantwoordelijke.

Openbaar Vervoer

Er zijn 2 haltes van de Lijnbus ter hoogte van de school, aan beide kanten van de straat. Hieronder staan de uren van de meest voorkomende busverbindingen van en naar onze school.

Te bereiken met de buslijnen 72, 75, 81, 85, 92

U kan ook via de site van De Lijn rechtstreeks de beste route bepalen.

Schoolreglement

Je kan het schoolreglement vinden op de website van de school. Daarin staat meer informatie over het pedagogisch project, de vakantiedagen, de afspraken en de werking binnen onze school, de regeling i.v.m. de verzekering, enz… Hierin vind je ook de engagementsverklaring met je ouders. Dit betekent dat we op schoolgebied nauw met hen willen samenwerken.