Lessentabellen per richting


1e graad A-stroom B-stroom
1e j. Sociale Vorming
-
Maatschappij & Welzijn
STEM Moderne Talen
-
Moderne Talen & Wetenschappen
Sociale Vorming
-
Maatschappij & Welzijn
OV4
2e j.
2e graad Doorstroom finaliteit Dubbele finaliteit Arbeidsmarkt finaliteit
Domeinoverschrijdend Domeingebonden Maatschappij & Welzijn Zorg & Welzijn
Humane Wetenschappen Maatschappij- & Welzijnswetenschappen
Moderne Talen
* nieuw!
Biotechnologische
STEM-wetenschappen
Biotechnieken
3e graadHumane Wetenschappen Welzijnswetenschappen Gezondheidszorg
-
Opvoeding & Begeleiding
Assistentie in Wonen,
Zorg & Welzijn

-
Basiszorg & Ondersteuning
Biotechnologische & Chemische
STEM-Wetenschappen
Biotechnologische &
Chemische Technieken
7e jaar   Kinderbegeleider
-
Verzorgende/Zorgkundige