Lessentabellen per richting

1e graad A-stroom B-stroom
1e j. Sociale Vorming
-
Maatschappij & Welzijn
STEM Moderne Talen
-
Moderne Talen & Wetenschappen
Economie
-
Economie & Organisatie
Sociale Vorming
-
Maatschappij & Welzijn
OV4
2e j.
2e graad Doorstroom finaliteit Dubbele finaliteit Arbeidsmarkt finaliteit
Domeinoverschrijdend Domeingebonden Maatschappij & Welzijn Zorg & Welzijn
Humane Wetenschappen Maatschappij- & Welzijnswetenschappen
Biotechnologische
STEM-wetenschappen
Biotechnieken
3e graad
vanaf '23-'24
Humane Wetenschappen Welzijnswetenschappen Gezondheidszorg
-
Opvoeding & Begeleiding
Assistentie in Wonen,
Zorg & Welzijn
-
Basiszorg & Ondersteuning
Biotechnologische & Chemische
STEM-Wetenschappen
Biotechnologische &
Chemische Technieken
Se-n-Se Kinderbegeleider
-
Verzorgende/Zorgkundige
3e graad
tot
'23-'24
TSO BSO
Techniek-wetenschappen Sociale & technische wetenschappen Verzorging
7e j. Kinderzorg
Thuis- & Bejaardenzorg Zorgkundige