Zorgpiramide

We werken met verschillende niveaus van zorg. De basiszorg is voor iedereen. Iedere trap hoger in de piramide is een beetje meer zorg voor de leerling.

IAC Uitbreiding van zorg | ON Verhoogde zorg | begeleidingsplan Basiszorg