OV4

Sinds september 2017 biedt VIBSO opleidingsvorm (OV) 4, type (T) 9 aan. Deze opleidingsvorm is een vorm van buitengewoon onderwijs. ‘OV4’ verwijst naar het nastreven van de leerplandoelstellingen van de A- of B-stroom van het gewoon onderwijs. ‘T9’ verwijst naar de diagnose autisme.

Sedert september 2021 fungeert onze campus als gastschool voor de studierichting Maatschappij & Welzijn in de B-stroom OV4T9. Vanuit de OV4T9-werking in het VIBSO maken we het verschil door bijzondere accenten te leggen in de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo brengen we de expertise van het buitengewoon onderwijs in het gewoon onderwijs binnen en ontstaat een unieke samenwerking. Wij geloven erin dat leerlingen met autisme het best worden voorbereid op het functioneren in de maatschappij door hen te vormen en op te leiden in een school voor gewoon onderwijs die de diversiteit in onze maatschappij weerspiegelt.

We ondersteunen de visie van het VIBSO: gewoon als het kan, extra zorg waar nodig. De leerlingen van het eerste en het tweede jaar van de B-stroom krijgen op onze campus Sint-Vincentius Anzegem les in auti-klassen. In deze klassen zitten alleen maar OV4-leerlingen maar krijgen hetzelfde programma als alle leerlingen in de B-stroom.

We streven ernaar onze OV4-leerlingen geleidelijk aan te integreren in het gewoon onderwijs met als uiteindelijk doel ten laatste in het derde jaar de overstap te maken naar het gewoon onderwijs.

OV4 Vibso