SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN, IETS VOOR JOU?

 • Heb je interesse in wetenschappen, voeding en gezondheid?
 • Ben je sociaal voelend en creatief?
 • Dan is de doorstroomrichting Sociale en Technische Weten-schappen iets voor jou.

INSTAP?

 • Voor wie in het tweede jaar Sociale en Technische Vorming volgde, is de 2de graad een logisch vervolg.
 • Wie een andere richting volgde, kan in de loop van de 2de of 3de graad ook instappen.

WAT LEER JE?

 • Vakken:
  • Natuurwetenschappen
  • Sociale Wetenschappen
  • Algemene vakken: Nederlands, Frans, Engels, …
 • Competenties:
 • Via Integrale Opdrachten werk je vakoverschrijdend aan de ontwikkeling van je competenties (competenties = kennis, vaardigheden en attitudes).
  • Natuur- en sociaal-wetenschappelijke thema’s onderzoeken;
  • een persoonsgerichte activiteit of een maaltijd voor een groep organiseren;
  • iets mondeling presenteren voor een groep;
  • je eigen studieloopbaan in handen nemen.

De opdrachten worden stilaan complexer en je leert zelfstandiger werken. Zo ontwikkel je sociale, technische, organisatorische, creatieve en expressieve vaardigheden.